As 7 Familias Galegas

Escribe una reseña
| Hacer una pregunta

Doctor Panush

€14.00 

O xogo de «As 7 familias galegas» é unha versión dos xogos de cartas populares que en distintas épocas agruparon á sociedade segundo familias ligadas a un oficio.

Nesta ocasión amosan a sociedade galega, traballadora por definición e con oficios tradicionais arraigados ao territorio que nalgún caso incorporan elementos actuais. As familias son mariñeiros, agricultores, gandeiros, industria téxtil, artistas, madeireiros e seres mitolóxicos.

Cada profesión distínguese por unha cor, símbolo e apelido referente ao seu oficio. O conxunto de cartas dunha mesma familia pódese agrupar unha tras outra formando unha gran ilustración apaisada na que se recoñecen algunhas das principais poboacións galegas con elementos propios da nosa cultura.

 

El Juego "As 7 Familias Galegas" es una versión de los juegos de cartas populares que en distintas épocas agruparon a la sociedad según familias ligadas a un oficio.

En esta ocasión muestran la sociedad gallega, trabajadora por definición y con oficios tradicionales arraigados al territorio que en algún caso incorporan elementos actuales. Las familias son marineros, agricultores, ganaderos, industria textil, artistas, madereros y seres mitológicos.

Cada profesión se distingue por un color, símbolo y apellido referente a su oficio. El conjunto de cartas de una misma familia se puede agrupar una tras otra formando una gran ilustración apaisada en la que se reconocen algunas de las principales poblaciones gallegas con elementos propios de nuestra cultura.

Algunas de Nuestras Marcas